Í Lögum um leikskóla 14. grein segir m.a.

"Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri starfsemi leikskóla, svo sem skóladagatali og öðru því sem varðar starfsemi leikskólans.

Skólanámskrá og starfsáætlun skulu staðfestar af nefnd skv. 2. mgr. 4. gr., að fenginni umsögn foreldraráðs, og skulu þær kynntar foreldrum."

Áður voru gefin út tvö rit Ársáætlun og Ársskýrsla, en frá og með haustinu 2011 er gefin út ein Starfsáætlun.

Starfsáætlun fyrir skólaárið 2014 - 2015